Hitélet

Minden ember az ő gyermeke, ő teremtette a világot, téged is!

Hitélet

Keresztényi Hitre való nevelés

,

Óvodánk Pedagógiai programjában kiemelt helyet foglal el a keresztyén hitre való nevelés. 

Nevelőtestületünk célja az Istenben való hit és bizalom megalapozása, megerősítése, a gyermekek ráhangolása a keresztyén hitre. Továbbá olyan légkör kialakítása, mely a gyermek hitét, érzéseit, gondolkodás és hitbeli-életbeli döntéseit pozitív irányba formálja. A keresztyén nevelés minden nap jelen van óvodánkban. Egy Pálmácska óvodás így köszön: Áldás, Békesség!

Sok kisgyermek még nem hallott az Úristenről, ezért rendkívül fontosnak tartottuk, hogy a nevelést az alapoknál kezdjük. Hetirendünk részeként minden hétfőn egy-egy bibliai történettel ismerkedünk, délelőttönként áhítaton csendesedünk el. Az áhítatok során nem csak az erkölcsi, - érzelmi nevelést tartjuk szem előtt, hanem az anyanyelvi- és értelmi nevelésre is jelentős figyelmet fordítunk, gondolhatunk itt pl. a bibliai fogalmakkal való ismerkedésre. Napirendünkbe szintén belesimul: étkezés előtt és után imádkozunk, megköszönve az Úristennek a finom ételeket.

A gyermekeket egy előre összeállított nevelési terv alapján szeretnénk elindítani az "úton", hiszen ők a mi legkisebb "keresőink".

A bibliai történeteket számukra is érthetően, "gyermeknyelven" mondjuk el – elkerülve, kihagyva a félelmet, szorongást keltő, elrettentő példákat. Fő üzenetünk: Van/létezik Isten, aki szerető és gondoskodó Atyánk. Minden ember az ő gyermeke, ő teremtette a világot, téged is! Bármikor számíthatunk rá, képes csodákat tenni, mindenható. Imádságokon keresztül tudunk vele beszélni, és az énekszó nagyon kedves neki.

Jézus Krisztus Isten egyszülött fia, aki emberként és gyermekként élt a világon bűntelenül, megváltott minket, és értünk feláldozta önmagát. Míg élt, csodákat tett, tanítványokat gyűjtött maga köré, megmutatta és elmondta, hogyan lehetünk közel az Istenhez.

"Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város! Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteitek, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátok!" Mt 5, 14, 16

Neveld a gyermeket

a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól!

Jelentkezz hozzánk