Tavaszi évszak galéria

A tavasz beköszöntével Dunszt István – sokak Pista bácsija – Napocska csoportos nagyszülő festményeit tekinthette meg a Pálmácska Óvoda apraja-nagyja. A megnyitón verssel, énekszóval köszöntötték az alkotót, aki néhány izgalmas, és vidám történettel ajándékozta meg a gyermekeket: Hogyan is tudtam én ezt megfesteni…?

Galéria

 

Gyermeknap

„Örüljetek az ÚRnak, ujjongjatok, ti igazak! Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!” A zsoltárok könyve 32,11 Május 30-án délelőtt vígan, és izgatottan kezdődött a Gyermeknap a Pálmácska Óvodában, ahol a tagintézmény „Báránykái” is résztvettek. Gazdag, és színes programmal készültek a szervezők. Első ízben a motoros rendőrök hivatásáról hallottak érdekességeket a gyermekek - sőt minden gyermeknek lehetősége volt arra, hogy ki is próbálja a motort. Ezt követte egy terápiás kutyás bemutatója, majd egy ügyességi akadálypálya „leküzdése” a tornateremben. A Gyermeknap zárásaként - az elmaradhatatlan fagyizás előtt - a városi rendezvényeken sikereket elért gyermekeket jutalmazta Simon Andrásné igazgatónő, majd átadta a Kecskeméti Református Kollégium Alapítvány bőséges támogatásával vásárolt ajándékokat. A Gyermeknap folytatásaként a május 31-én a Portéka Színpad (Budapest) előadásában, a „Vásári Komédia” c. bábdarabot tekintették meg a Pálmácskás óvodások.

Galéria

 

Családi nap az Emmausban

A Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda nevelőtestülete 3. alkalommal rendezett Családi napot az Emmaus házban, 2016. május 28-án szombaton. Az együttlét során lehetőség nyílt az óvodai dolgozók és a családok közötti kapcsolat elmélyítésére, egymás jobb megismerésére, kötetlen oldott beszélgetésekre. Simon Andrásné igazgatónő köszöntője, és Kerekes Márton református lelkész igei szolgálata után tréfás fogadalomtétel következett az új óvodások szüleinek, majd játékos tornával mozgatta meg az egyik édesanya a résztvevőket. Sportverseny, daltanítás, körjátékok is szerepeltek a délelőtti programban. A nap során Mészáros János és csapata gondoskodott a finom és bőséges ételekről. Jó hangulatú, emlékezetes nap volt minden család számára az emmausi találkozás.

Galéria

 

Madarak és fák napja

Május 10-én a Madarak és fák napjáról emlékeztek meg a Pálmácskás óvodások. A Napocskák albumot készítettek, változatos technikával szorgoskodtak, a természet kincseit válogatták örömmel. A Csillagocskák a Vadasparkba látogattak el, ahol az állatvilág egyik fenséges madarát – a pávát - is megcsodálták.

Galéria

 

Föld napja a Bárányka csoportban

Ezen a héten zöld jeles napunk alkalmából sokat beszélgettünk a gyerekekkel arról, hogyan is védhetjük meg a környezetünket, mit tehetünk érte. Magvető példázatához kapcsolódva, napraforgót, búzát, és kukoricát vetettünk. Ellátogattunk a Kecskeméti Planetáriumba ahol megismerkedtünk bolygónkkal, a Földdel, és naprendszerünkkel.

Galéria

 

Katasztrofavédelmi bemutató

Városunk központjában a Halacska, és a Csillag csoportos gyerekek egy nagyon izgalmas, és érdekes délelőttöt töltöttek. A kecskeméti mentőállomás, rendőrség, és tűzoltóság által megszervezett katasztrófavédelmi bemutatón vettek részt. Az élménydús délelőttnek köszönhetően számos tűzoltónak, mentősnek, és rendőrnek örülhet – megközelítőleg 20 év múlva - hazánk.

Galéria

 

Föld napja

A Föld napján a Pálmácskás óvodások igazi „Zöld” óvodásként tevékenykedtek: album készítettek, a „Föld mesét” hallgatták, távcsővel, és nagyítóval figyelték a természet élővilágát, izgalmas terepasztalt készítettek, amit (vulkánosan) kitörő örömmel fogadtak a gyerekek.

Galéria

 

III. Tavaszköszöntő Városi Versmondó Találkozó

Immáron harmadik alkalommal rendeztük meg óvodánkban a város óvodásainak versmondó találkozóját. Kecskemét közel 20 óvodájából (egyházi-, magán és önkormányzati) klasszikus- és mai magyar költők versét szavalta 23 versmondó nagycsoportos gyermek. A szervezők értékes, igényes könyvekkel és emléklappal, dicsérő oklevéllel jutalmazták a gyermekeket. Egy szál virággal pedig a felkészítő óvodapedagógusoknak mondtak köszönetet a rendezők. A zsűri tagjai, a kísérő szülők, és az óvodapedagógusok elismerően nyilatkoztak a találkozó szervezésről, színvonaláról. A gyermekek pedig lelkesen, és sok szép élménnyel gazdagodva távoztak a Pálmácska Óvodából.

Galéria

 

Víz világnapja a Bárányka csoporttal

1994 óta világszerte március 22-én ünnepeljük egyik legféltettebb kincsünket, a vizet. Ezen a jeles napon a Báránykák, kísérleteken keresztül, játékosan ismerkedhettek a vízzel. Olajat, cukrot, festéket kevertünk el vízben. Készítettünk lávalámpát, és színezett víz segítségével, megvizsgáltuk, hogyan, és mennyi idő alatt szívják fel a növények az éltető vizet. A délelőtt végén, megnéztük a földgömbünket, annak színeit, hogy mekkora részét borítja víz. Eljátszottuk az esőt, énekeltünk, mondókáztunk, képeket nézegettünk, és legvégül hálát adtunk érte Istennek. Szerettük volna, ha a gyermekek megtapasztalják, hogy a víz izgalmas, sokszínű, és hogy nélküle nincs élet, ezért fontos a védelme.


Galéria

 

Víz világnapja a nagycsoportosokkal

A Víz világnapja alkalmából az egész Pálmácska óvoda kékbe öltözött. A Csillag csoportosok sokat kísérleteztek, játszottak. A Napocska csoport idén egy közös alkotással készültek. A „Zöld Óvoda” büszke tulajdonosaiként fontosnak tartjuk, hogy olyan gyermeki személyiségeket neveljünk, akiknek fontos a környezetük tisztasága, és védelme, vigyáznak Földünk kincseire.


Galéria

 

Nyilt nap a Halacska csoportban

A kis-,középső csoportos Halacskák március végén mutatták meg szüleiknek, hogy milyenek az ő mindennapjaik a Pálmácska Óvodában a Nyílt napok alkalmával. A szülők nem csak a szabad játékot, vagy a tízóraizás szépen kialakított szokásait nézhették a délelőtt során, hanem azt is megtudhatták, hogyan „dolgoznak” az ő csemetéik. A középsősök mikrocsoportos formában matematikai tapasztalataikról, ismereteikről is tudást adtak. A vizuális asztal pedig sokrétű izgalmas alkotási lehetőséggel várták a gyerekeket. A sok „munka” után a Halacskák mesét hallgattak, majd elcsendesedve köszönték meg az Úr szeretetét, csodáit, és gondoskodását.


Galéria

 

Bábszínház Világnapja

Nem csak a tavaszi meteorológiai tavasz kezdete 2014-től március 21-e, hiszen a Budapest Bábszínház kezdeményezésére első alkalommal rendezték meg a Bábszínház Világnapját. Akkor hagyományteremtő módon mutatták be a magyar bábosok a műfaj sokszínűségét, varázslatos világát határon innen és túl. A 2015/2016-os nevelési évben óvodánk egyik fő feladata a bábozás. A bábszínházi előadások a gyermekkor élményei között kiemelkedő jelentőséggel bírnak. A bibliai történet feldolgozásával szerettük volna a testvéri közösség, együttesség örömét adni a gyermekeknek, emellett: Jézus „halk” hívó szavát hallatni, szeretetét hirdetni, csodáit „megláttatni”.


Galéria

 

Néptánc találkozón a Csillag csoportosok

A hetényegyházi óvoda által megrendezett Népi játék és Gyermektánc Találkozón képviselték óvodánkat a Csillag csoportos gyermekek. A találkozóra nagy izgalommal és örömmel készültek. A gyerekek nagyon jól érezték magukat a találkozón, táncukkal büszkévé tették nem csak szüleiket, hanem óvodánkat is. Szeretettel gratulálunk a kis Csillagoknak, a felkészítő óvodapedagógusoknak Andrásyné B. Tóth Anikónak, Czencz Anikónak, és nem utolsó sorban Nagy Erika néptánc pedagógusnak!


Galéria

 

Tojásfestés Zsigóné Kati nénivel

A húsvéti hímeseket idén a Csillagok, és a Napocskák egy különleges vendég segítségével festették. A „Tojásfestés Királynője”- Zsigóné Kati néni jött el közénk, és tanította meg a gyermekeket a tojásfestés apró trükkjeire. A gyerekek nagyon élvezték a tojásfestést, Kati néni elismerő szavai bátorították, és lelkesítették őket.


Galéria

 

Víz világnapja a Zöld Kuckóban

A Csillag, és Napocska csoportos gyerekek márciusban is ellátogattak a Zöld Kuckóba, ahol a Víz világnapja alkalmából érdekes, és vidám hangulatú foglalkozáson vehettek részt. A „Zöld Óvoda” cím birtokosaiként nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekeket környezettudatos-, és védő szemléletben neveljük.


Galéria

 

Március 15.

Nemzeti ünnepünkről március 11-én emlékeztek meg közösen a Pálmácska Óvoda gyermekei. Az ünnepi műsort idén a Csillag csoportos gyermekek adták. A műsor után az óvoda valamennyi csoportja elsétált a városközpontban álló Kossuth-szoborhoz, ahol elhelyezték az általuk készített nemzeti színű jelképeket.


Galéria

 

Tavaszköszöntő

A tavasz első napsugaraival máris munkához láttak a Csillag csoportosok. Nem csak a kinti veteményeskertet készítették elő a gyermekek, de a csoportszobában is „kertészkedtek”. A közösen elültetett nárciszok is emlékezteti ezentúl a gyerekeket: Itt a tavasz!


Galéria

 

Zöld Óvoda lett a Munkácsy utcai Tagintézményünk

A Kecskeméti Református Pálmácska Óvoda Munkácsy utcai Tagintézménye a kisgyermekkori környezeti nevelés terén végzett tevékenysége elismeréseként "ZÖLD ÓVODA" címet kapott. Az elismerő oklevelek átadására 2015. december 16-án a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárnak otthont adó Vajdahunyadvárban került sor, egy szakmai nap keretében.


Galéria
Zöldovoda.hu

 

Bábtalálkozón a Bárányka csoportosok

Tizennyolcadik alkalommal rendezték meg februárban a Bóbita Városi Bábtalálkozót a kecskeméti Árpádvárosi Óvodában, ahol a Bárányka csoportból 6 tehetséges gyermek képviselte óvodánkat. Sokat dolgoztak, rettentően izgultak, de nagyon ügyesek voltak, és hatalmas mosollyal az arcukon élvezték az elismerő tapsot. A találkozón nem voltak helyezések, de a zsűri értékelte a látottakat, a szereplőket oklevéllel, és könyvvel jutalmazta.


Galéria

 

Beteg lett a Füles Maci...

Az életmód szokásokon alapul, és ezek megváltoztatása éveket, évtizedeket vesz igénybe, éppen ezért fontos, hogy az egészségvédelemre, egészséges életmódra nevelést már az óvodában megkezdjük. A tél végén, általában sok a beteg gyermek, ebben az évben pedig különösen sok volt, így a hét témájának az egészségvédelmet választottuk. A gyerekekkel teákat készítettünk, kóstoltunk, megismerkedtünk gyógyító, jótékony hatásaikkal. Egyik kedves anyukánk gyermek aerobikot tartott nekünk. A Bibliaismereti történetünkhöz (A vak Bartimeus meggyógyítása) kapcsolódóan beszélgettünk arról, hogyan vigyázhatunk szemünk egészségére, szemvizsgálatot végeztünk, és meg is tornáztattuk a szemünket. Télen is könnyen beszerezhető, vitaminokban gazdag zöldségeket kóstoltunk, déligyümölcsökkel ismerkedtünk, gyümölcssalátát készítettünk. A gyerekek felidézhették már meglévő ismereteiket, de sok új ismerettel, élménnyel, tapasztalattal gazdagodtak a hét során.


Galéria

 

Mondd szépen, hogy Á!

A Napocska csoportosok az Ifjúsági Otthonban tartott „Zöld Kuckó” foglalkozáson jártak. A délelőtt során az egészséges életmóddal kapcsolatban szereztek új ismereteket változatos, és játékos módon.


Galéria

 

Farsang

Itt a farsang, áll a bál... - énekelték az ismert farsangi gyermekdalt február 5-én, pénteken, aaz Erkel utcai Pálmácska óvodában, egy nappal korábban, február 4-én pedig az intézmény Munkácsy utcai óvodájában. Ezen a napon hercegnők, katicák, pókemberek, robotok lepték el a csoportszobákat. A felnőttek is maskarába öltöztek, és hangos énekléssel, tánccal próbálták elűzni a telet. A vidám hangulathoz a szülők, és a nagymamák által sütött elmaradhatatlan farsangi fánk is hozzájárult. A talpalávalót Vadas László népzenész szolgáltatta. Nagy Erika néptáncoktató segítségével pedig jó hangulatú, közös táncház zárta az egész délelőtti mulatságot.


Galéria

 

Évszakkoncert

A Pálmácskások a telet búcsúztatták február végén az M. Bodon Pál Zeneiskola növedékeivel. Sajtiné Szemerédy Anna hegedű tanárnő ismét örömmel jött közénk ügyes tanítványaival. A fellépők között volt egyik óvodásunk is, aki egy hasonló Évszakkoncert alkalmával szeretett bele a hangszer gyönyörű hangzásába.


Galéria

 

Tökfaragás

Kicsik, és nagyok nagy örömmel, vigassággal faragták töklámpásaikat! A lámpások fénye a délutáni pihenő ideje alatt varázslatos álmokat hoz…


Galéria

 

Téli ovigaléria

Mackó Kuckó – téli ovigalériát nyitott meg a Pálmácska Óvodában december elején. A megnyitón a gyermekek macis verssel, énekkel, mondókával köszöntötték a telet, közben tanulva kedvencük szokásairól, jellegzetességeiről. A galériában kiállított brummogókat a családoknak köszönhetjük. A gyermekeknek a kiállítás nagyon tetszett, büszkeséggel mondogatják: „Az az én macim!”


Galéria

 

Rózsa Néni

Rózsa néni 40 éves munkája után az Év dolgozója kitüntetést kapta. Ebből az alkalomból köszöntette őt verssel, énekkel a Csillag csoport.


Galéria

 

Ráday Múzeum

„Mégis bunda, a bunda…” Immáron második alkalommal vettek részt a nagycsoportos Csillagok, és Napocskák - a Ráday Múzeum szervezésében – múzeumpedagógiai foglalkozáson. A régi, hagyományos téli öltözködés viseleteivel ismerkedhettek meg a gyermekek néhány műalkotás megtekintése után. Ezután pedig kedvük szerint készíthették el saját alkotásaikat.


Galéria

 

Őszi évszakkoncert

Az ősz évszakától búcsúztak el a gyermekek egy koncerttel, ahol egy különleges hangzású hangszerrel ismerkedhettek meg. A M. Bodon Pál Zeneiskola gordonka tanárnője – Pappné Gyalus Erika fogadta el meghívásunkat, és készült a gyerekeknek vidámsággal, mókával, közös énekléssel egybekötött „Cselló – órával”. Köszönjük neki ezt a délelőttöt, és Isten áldását kívánunk élete minden dallamára!


Galéria

 

Élő Betlehem

Már 9. éve kerül megrendezésre a város szívében az Élő Betlehem. Az ünnepélyes megnyitón a Napocska csoport nagyjai szolgáltak.


Galéria

 

Adventi Barkácsdélután

Immáron 3. éve gyűltek össze az ügyeskezű édesanyák, hogy az általuk készített portékákkal a Karácsonyi Vásárt támogassuk. A délután jó hangulatban, Adventre hangolódva, dolgosan telt.


Galéria

 

Mikulás

Óvodánkba pénteken 9 órakor érkezett meg a Mikulás. A gyerekek öröme frenetikus volt... Pedig előző nap, csütörtökön már járt nálunk egy Mikulás, aki ráadásul piros színű traktorral érkezett.


Galéria

 

Kölyökatlétikai verseny

November 11-én a Napocska csoportosok a II. Rákóczi Általános Iskola szervezésében egy Kölyökatlétikai versenyen vettek részt. Az ügyes sportpalánták izgatottan, és örömmel várták a feladatokat. Futottak, dobtak, ugrottak, céloztak mindent megtettek a győzelemért, így büszkeséggel hozták vissza óvodánkba oklevelüket. A versenyen óvodásaink a második helyezést érték el! Szívből gratulálunk!


Galéria

 

Fedező úton a Halacskákkal

Nagy várakozással és izgalommal készülődtek városnéző sétájukra a Halacskák, melynek során megfigyelték a változó, őszi természet színeit, szépségeit és megcsodáltuk a megújult városközponti parkot. Örömmel nézték az óvó nénik, hogy a kiscsoportosok is jól bírták a „megerőltető sétát” középsős társaik óvó „felügyelete” mellett (azaz párjukként).


Galéria

 

A Mikulás sapkája

Óvónői „meglepetés-előadással” kedveskedett az óvoda valamennyi óvodapedagógusa a gyerekeknek csütörtök délelőtt. Az előadás nagy izgatottsággal töltötte el a gyermekeket, örömmel, és boldogsággal vették észre, hogy a szereplőket ismerik. Az előadás címe: A Mikulás sapkája.


Galéria

 

8-kor a bárkán

A Napocska és Csillag csoport novemberben a kecskeméti Katona József Színház egyik előadását tekintették meg. Az előadás egy igaz-történetet, Noé történetét dolgozta fel három mókás pingvin főszereplésével. A gyerekek nagyon élvezték az előadást, leginkább az egész nézőteret átívelő szivárvány látványa nyűgözte le őket. Az előadása címe: 8-kor a bárkán.


Galéria

 

Csendes nap a Bárányka csoportban

A délelőtt folyamán református jelképeinkkel foglalkoztunk, majd közös csendes áhítattal ünnepeltük meg a Reformáció napját. A nagycsoportos gyerekek a Ráday múzeumba is ellátogattak, ahol múzeumpedagógiai foglalkozáson vettek részt. A foglalkozás után közösen látogattunk el a református templomba, ahol gyönyörű orgonajátékkal kápráztattak el minket.


Galéria

 

Néptánc a Bárányka csoportban

A Bárányka csoport apraja nagyja vígan táncol, főleg ha jó időben kint táncolhat.


Galéria

 

Tisztelt Szülők!

Szeretném megköszönni Önöknek a magam, munkatársaim és nem utolsó sorban a 30 óvodás gyermek nevében nagylelkű adományaikat, amivel hozzájárultak az óvoda udvarának füvesítéséhez és szebbé tételéhez.
Köszönetemet fejezem ki Poórné Tantó Lillának, aki részt vállalt a szervezési munkákban, valamint hálás szívvel köszönöm meg azoknak a kedves apukáknak (Deli Imre, Fazekas János, Kálmán Gergő, Lédeczi Arnold, Poór Sándor, Rézsó Vince) a munkáját, akik az elmúlt héten hétfőn megküzdöttek a fenyőfa gyökerének a kivételével.

„Így megáldja Istened, az Úr kezed minden munkáját, amit csak végzel.”
5Móz 14,29

Az óvodába járó gyermekeknek pedig örömteli, élményekben gazdag játékot kívánok ezen a szép udvaron!

Tisztelettel:
Simon Andrásné
igazgató


Galéria

 

Földünkért Világnap vetélkedő (Bárányka csoport)

Földünkért Világnap alkalmából a Corvina Óvoda Ifjúság Úti Tagóvodája játékos vetélkedőre hívta meg óvodánkat. A Bárányka csoport 8 nagycsoportos gyermeke képviselhette óvodánkat ezen a délelőttön. Minden állomáson izgalmas feladatok vártak ránk Földünkkel, környezetünkkel, annak védelmével kapcsolatban. A Báránykák csapata minden akadályt könnyedén teljesített, és sikerült is megszerezniük a megosztott első helyet.


Galéria

 

Úsznak a Csillag csoportosok

A képeken az uszoda „Csillagjai” láthatók!


Galéria

 

Őszi galéria megnyitója

A kiállításon a gyerekek megismerkedhettek a kalatoszegi népviselettel, hímzésekkel. A kiállított képek alapján megfigyelhették, hogy régen hogyan készültek ezek a ruhadarabok, párnahuzatok, terítők.


Galéria

 

Képek a Halacska kis-középső csoport életéből

A Halacska csoport élete címszavakban: A befogadás időszaka, első napok az óvodában! Játékidő – jó itt az óvodában. Első rajzok – firkák. Őszi kincsek. Sütés-főzés-falatozás. Mesekönyvek birodalmában. Csengő szól gingalló! Röppenj már pillangó… Első festés az oviban a kicsiknek.


Galéria

 

Idősek Világnapja

Az Idősek Világnapja alkalmából a Csillag csoport ellátogatott a Nyitnikék Foglalkoztató Központba, ahol Nagy Erika néptánc-pedagógussal népi gyermekjátékokat adtak elő. A játékokba az idősek is szívesen bekapcsolódtak. A műsor végén egy kis tízóraival vendégelték meg a gyerekeket. Köszönetképpen gyümölcsöket kaptak, amiket az óvodában fogyasztottak el jóízűen a gyermekek.


Galéria

 

Főtéren a Csillag csoport

Az őszi szünet után első út a megújult Főtérre vezetett., ahol megnézték az új „Békás tavat”, és a hozzá tartozó játszóteret is. A kis csobogón a gyerekek az óvodában elkészített hajókat is leeresztették.


Galéria

 

Csendes nap - Reformáció ünnepe

„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – zengték a Pálmácska Óvoda gyermekei október 22-én a Reformáció ünnepére emlékezve. A délelőtt során a gyermekek közösen készítették el a Magyar Református Egyház címerének egy részét, így megismerve a református jelképeinket. Közös éneklés, imádság, és együttlét után az óvoda összes gyermeke elsétált a templomba, ahol Mikesi Tibor kántor úr orgona muzsikáját hallgatták a gyermekek, sőt együtt énekelték a 165. dicséretet.


Galéria

 

Erdei Oviban a Napocska csoport

2015. szeptember 17-én a Napocska csoportot az emmausi „Erdei Ovi” várta. A Nyárlőrinci Szőlők közelében elhelyezkedő – az egyházközség által fenntartott – Emmaus Házhoz vonatoztak korán reggel a Napocskák. A vonatozás élménye több gyermek számára nagyon különleges volt, hiszen először ültek vonaton. A közösen elfogyasztott tízórai után, egy áhítat keretében a gyerekek még az Emmaus Ház énekét is megtanulták. Az „Erdei Oviban” a gyerekek nem csak a sok, friss levegőn eltöltött játékidőnek örvendeztek – és annak, hogy aznap nem kellett aludni délután…  - hanem az izgalmas bogárlesnek, „kincskeresésnek”, az őszi természet csodáinak. A gyerekekkel nagyon szép élményekkel vonatoztak haza Kecskemétre délután, ahol a szüleik integető kezei, mosolya várta őket. Ezúton is hálás szívvel köszönjük Hörcsök Csabának áldott ottlétünk lehetőségét!


Galéria

 

Apák napja

A Kecskeméti Református Pálmácska Óvodában és tagintézményében - a Munkácsy Mihály Utcai Óvodában - immár harmadik alkalommal rendezték meg az Apák Napját.- Ezen a napon az volt cél, hogy az édesapák a mindennapi munkájuk és elfoglaltságuk mellett, ha csak egy kis időre is, de „megpihenhessenek" a csoportszobákban. Ahol kikapcsolódásképpen felkínáltuk a gyermekeikkel való együttjátszás lehetőségét és örömét. A délután zárásaként a gyerekek emléklappal és az általuk készített az „Én apukám" című rajzzal kedveskedtek az édesapjuknak.


Galéria

 

Szüretelés

2015. szeptember 15-én a Csillag és Napocska csoportos gyermekek a Katonatelepi Szőlészeti és Borászati Kutatóintézetbe látogattak el. Megismerkedtek a szüretelés folyamatával, szokásaival, néphagyományaival. A „fáradságos munka” után jól esett - az általuk szedett szőlőből préselt - must kóstolása is. A szüretelés hangulatát verssel, dalos körjátékokkal gazdagították, majd büszkén, nagy fürt szőlőkkel tértek vissza a Pálmácska Óvodába.


Galéria

 

Az óvodai veteményesben szorgoskodtak a Napocska csoportosok

Az óvodai veteményesben szorgoskodtak a Napocska csoportosok.


Galéria

 

Magyar Népmese napja

Második alkalommal rendeztükk meg a Kecskeméti Református Pálmácska Óvodában a Magyar Népmese Napját, amely egyben Benedek Elek meseíró születésnapja.A „Magyar népmesék" című rajzfilmsorozat már jól ismert dallama repítette el a gyerekeket szerdán délelőtt ebbe a csodálatos világba. Az óvónők egy-egy meseszereplő bőrébe bújva mesélték el a történeteteket. További képek a keol.hu weboldalon is találhatók.


Galéria

 

Gomba kiállítás

2015. szeptember 29-én délelőtt a Napocskák a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban a Gomba- és Gyógynövény kiállításra látogattak el.


Galéria

 

Díszmadár kiállítás

„Madarat tolláról…” 2015. október 2-án a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központban megrendezett Díszmadár kiállításra látogatott el a Napocska csoport. A gyerekek nagyon élvezték a madársokaság megfigyelését.


Galéria

 

Alma befőtt

„Ősz szele zümmög…”Alma befőttet tettek el a Napocska csoportosok. A szorgos munka után alig várták a gyerekek, hogy az elkészült finomságot elfogyasszák.


Galéria

 

„Dió, rigó, mogyoró, musttal teli kiskancsó…” - Mustkészítés a Bárányka csoportban

Csoportunkban a Mihály napi vásár előtti héten került sor a szüreti hagyományok felelevenítésére. Sajnos a beszoktatási időszak miatt, nem volt lehetőségünk szüreten részt venni, de a szorgos szülőknek köszönhetően több kiló szőlő érkezett csoportunkba. Nagy lelkesedéssel vettek részt a gyermekek a mustkészítés nehéz folyamatában. Kitartó munkájuk meghozta gyümölcsét, ebédnél saját mustjukat fogyaszthatták, sőt a nap végén még a szülőket is vendégül tudtuk látni.


Galéria

 

Mihály napi vásár a Bárányka csoportban

Idén szeptemberben is megrendeztük játékos Mihály napi vásárunkat, ahol krajcárokért terményeket, terméseket, mézeskalácsszívet lehetett venni. Az igazi vásári hangulatot körjátékkal, mondókázással a hagyományok felelevenítésével teremtettük meg. a A vásár végeztével táncmulatságot tartottunk.

"Tetőn a nap áll a vásár,
faluszéli nagy nyárfánál. 
Alkusznak ott juhra, lóra,
kis teknőre, nagy hordóra."

 


Galéria